ISVアプリケーション認定製品一覧 Autodesk製品

 認定状況 2006年12月現在 / OS: Windows XP SP2

xw4400/xw6400/xw8400/xw9400 用

≫ xw4300/xw6200/xw8200/xw9300 用

カテゴリ NVIDIA FX シリーズ ATI FireGL シリーズ
Application Quadro FX 560 Quadro FX 1500 Quadro FX 3500 Quadro FX 4500 Quadro FX 5500 ATI FireGL V3300 ATI FireGL V7200
3D Studio Max 8.x xw4400 -
xw6400 -
xw8400 -
xw9400 - -
AliasStudio 13.x xw4400 - - -
xw6400 - - -
xw8400 - - -
xw9400 - - - - -
Architectural Desktop
2006
xw4400 -
xw6400 -
xw8400
xw9400 - - -
Architectural Desktop
2007
xw4400 -
xw6400 -
xw8400
xw9400 - - -
AutoCAD 2005 xw4400 -
xw6400 -
xw8400
xw9400 - - -
AutoCAD 2006 xw4400 -
xw6400 -
xw8400
xw9400 - - -
AutoCAD 2007 xw4400 -
xw6400 -
xw8400
xw9400 - - -
Building Systems
2006
xw4400 -
xw6400 -
xw8400
xw9400 - - -
Building Systems
2007
xw4400 -
xw6400 -
xw8400
xw9400 - - -
Civil 3D 2006 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Civil 3D 2007 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Electrical 2006 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Electrical 2007 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Inventor 9 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Inventor 10 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Inventor 11 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Land Desktop 2006 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Land Desktop 2007 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Map 3D 2006 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Map 3D 2007 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Maya 7.x xw4400 - - - - - - -
xw6400 - - -
xw8400 - - -
xw9400 - - - - - - -
Maya 8.x xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Mechanical 2006 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Mechanical 2007 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Mechanical Desktop
2006
xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Mechanical Desktop
2007
xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 -
xw9400 - -
Revit Building 8 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 - -
xw9400 - - -
Revit Building 8.1 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 - -
xw9400 - - -
Revit Building 9 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 - -
xw9400 - - -
Revit Building 9.1 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 - -
xw9400 - - -
Revit Structure 3 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 - -
xw9400 - - -
Revit Structure 4 xw4400 - -
xw6400 - -
xw8400 - -
xw9400 - - -

認定済み
認定対象外